ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปวีณา บุตรดีวงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :สูติ-นรีเวชกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-14:00ทุกสัปดาห์สูติ-นรีเวชกรรม
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์สูติ-นรีเวชกรรม
วันอังคาร08:00-20:00ทุกสัปดาห์สูติ-นรีเวชกรรม
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์สูติ-นรีเวชกรรม
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์สูติ-นรีเวชกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.