ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(C-UP)พญ.จินตนา ชาตรูปวิจิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อนุสาขาภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยาคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์รพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ใช้ทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2561รพ.บำรุงราษฎร์
2557 - 2559รพ.ตำรวจ