ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ

ศูนย์ทางการแพทย์ :เวชศาสตร์ป้องกัน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์เวชศาสตร์ป้องกัน
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์เวชศาสตร์ป้องกัน
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์เวชศาสตร์ป้องกัน
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์เวชศาสตร์ป้องกัน
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์เวชศาสตร์ป้องกัน

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.