ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.บุรวัฒน์ นิลรอด

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเด็กสุขภาพดี

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 3

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยาสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
กุมารเวชศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2554กุมารแแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรนารี
2545 - 2547Internshipsรพ.ค่ายสุรนารี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกเด็กสุขภาพดี

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.