ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เมธาวี จันทราภาส

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 1

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วุฒิบัตร อนสาขาจอประสาทตาและวุ้นในตาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
วุฒิบัตร ความชำนาญการสาขา จักษุวิทยาโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555รอง ผอ. ศูนย์สาธารณสุข 15สำนักอนามัย สังกัด กทม
2552 - 2553แพทย์เพิ่มพูลทักษะโรงพยาบาลอนันทมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-15:00สัปดาห์ที่ 1คลินิกตา
วันอาทิตย์08:00-11:00สัปดาห์ที่ 2คลินิกตา
วันอาทิตย์08:00-15:00สัปดาห์ที่ 3คลินิกตา
วันอาทิตย์08:00-11:00สัปดาห์ที่ 4คลินิกตา
วันอาทิตย์08:00-15:00สัปดาห์ที่ 5คลินิกตา
วันพุธ16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา
วันเสาร์16:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิกตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.