ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อาภาศรี สุขสำราญ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ตจวิทยาสถาบันโรคผิวหนัง
แพทย์ใช้ทุนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2557 - 2561แพทย์ประจำบ้านสถาบันโรคผิวหนัง
2554 - 2557แพทย์ใช้ทุน และผู้ช่วยสอนภาควิชากายวิภาคศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์
2561 - Fellowshipภาควิชาพยาธิวิทยา รพ.จุฬาลงกรณ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ17:00-19:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.