ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุจินต์ สุขะหุต

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศัลยแพทย์ทั่วไป แผนกศัลยกรรมทั่วไป
Residencies: ศัลยแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Fellowship: Visiting Clinical Fellow, Karmanos Cancer Center Wayne State University, Michigan, USA
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งครบวงจร
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งครบวงจร
-หลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ชั้นสูง กรมการแพทย์ทหาร
Residencies: - Medical Oncologist หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Residencies: -อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช, -อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์มะเร็ง

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์
วันจันทร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันอังคาร08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันพุธ08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันพฤหัส08:00-17:00ทุกสัปดาห์
วันศุกร์08:00-17:00ทุกสัปดาห์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.