ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สุจินต์ สุขะหุต

ศูนย์ทางการแพทย์ :แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมและทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท นวมินทร์

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศัลยแพทย์ทั่วไป แผนกศัลยกรรมทั่วไป
Residencies: ศัลยแพทย์ กองศัลยกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
Fellowship: Visiting Clinical Fellow, Karmanos Cancer Center Wayne State University, Michigan, USA
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยาและเคมีบำบัด ศูนย์มะเร็งครบวงจร
-ปริญญาแพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งวิทยา ศูนย์มะเร็งครบวงจร
-หลักสูตรบริหารงานสายแพทย์ชั้นสูง กรมการแพทย์ทหาร
Residencies: - Medical Oncologist หน่วยมะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
Residencies: -อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลภูมิพลอดุยเดช, -อายุรศาสตร์โรคมะเร็ง โรงพยาบาลรามาธิบดี, ศูนย์มะเร็ง