ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุพิชชา รักษากุลเกียรติ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยารพ.พระมงกุฏเกล้า
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พระมงกุฏเกล้า

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.