ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(IVF)พญ.มัธชุพร สุขประเสริฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยารพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2552 - 2556อาจารย์แพทย์หน่วยเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ รพ.รามาธิบดี
2549 - 2552แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์รพ.รามาธิบดี
2547 - 2549แพทย์ประจำบ้านรพ.รามาธิบดี
2545 - 2547นายแพทย์ 4-5รพ.สามง่าม จ.พิจิตร
2544 - 2545นายแพทย์ 4รพ.พิจิตร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันเสาร์13:00-15:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันเสาร์13:00-15:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.