ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.วงสวัณณ์ ศีลพิพัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์โรคไตรพ.พระมงกุฎเกล้า
วว.อายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2550 - 2551นายแพทย์ 8 กองอายุรกรรมรพ.ทหารผ่านศึก
2546 - 2548นายแพทย์ 7 กองอายุรกรรมรพ.ทหารผ่านศึก
2543 - 2544นายแพทย์ 6 กองอายุรกรรมรพ.ทหารผ่านศึก
2540 - 2542แพทย์ Internรพ.เชียงราย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์07:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร07:00-10:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ07:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์07:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“งานอายุรกรรมคืองานที่ท้าทายสำหรับเรา เราต้องหาให้เจอว่าคนไข้เป็นอะไรกันแน่
เพราะเราอยากจะช่วยให้เขาหาย การรักษาคนไข้จึงเปรียบเหมือนงานสืบสวนสอบสวนที่ทำให้เราได้ค้นหาโรคไปพร้อมๆ กับคนไข้”

 

พญ.วงสวัณณ์ ศีลพิพัฒน์ แพทย์ประจำคลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลพญาไท 2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาโรคไต จบการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มาวิทยาลัย และศึกษาต่ออายุรศาสตร์โรคไตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า คุณหมอวงสวัณณ์เล่าว่า เหตุผลที่สนใจสาขาอายุรกรรมเป็นเพราะเรามองว่ามันเป็นศาสตร์ที่ท้าทาย มีความสนุกในการค้นหาโรคให้กับคนไข้ เพราะคนไข้ที่เข้ามาส่วนใหญ่มักจะไม่ทราบว่าตัวเองเป็นโรคอะไร แต่เขาก็เชื่อมั่นว่าอายุรกรรมสามารถให้คำตอบกับเขาได้

“อายุรกรรมคือโรคที่รักษาด้วยการใช้ยา เช่น โรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคหวัด โรคไข้เลือดออก ท้องเสีย ซึ่งแตกต่างจากโรคที่รักษาด้วยการผ่าตัด เช่น นิ่วในถุงน้ำดี ไส้ติ่ง หรือโรคอื่นๆ ที่มีอาการชัดเจน สามารถไปพบแพทย์เฉพาะทางได้เลย แต่อาการที่คนไข้ยังไม่แน่ใจว่าเป็นโรคอะไรก็จะมาที่แผนกอายุรกรรม เป็นแผนกที่รักษาโรคทั่วไปที่ยังไม่สามารถระบุโรคที่แน่ชัดได้ หมอจึงมีหน้าที่ตรวจหาโรคให้กับคนไข้ก่อน”

การค้นหาโรค คือความท้าทายในการทำงาน

จากประสบการณ์ทำงานในแผนกอายุรกรรม คุณหมอวงสวัณณ์เล่าว่า “แม้ว่าตอนที่เราเรียนแพทย์จะมีอาการทั่วไปของแต่ละโรคบอกไว้ แต่ในชีวิตจริงคนไข้ไม่ได้มีอาการตามหนังสือ บางทีคนไข้อาจจะมาด้วยอาการที่เป็นไข้อย่างเดียว แต่สุดท้ายแล้วพอวินิจฉัยอาจเป็นโรคอื่นก็ได้ มันจึงท้าทายสำหรับเราที่ต้องหาว่าเขาเป็นอะไรกันแน่ เพราะเราอยากจะช่วยให้คนไข้หาย อยากจะรู้ว่าอาการที่เขาเป็นอยู่มาจากเป็นโรคอะไร การรักษาคนไข้จึงเหมือนงานสืบสวนสอบสวนที่ทำให้เราได้ค้นหาโรคไปพร้อมๆ กับคนไข้”

“โรคไต” โรคใกล้ตัว..ที่คนไทยส่วนใหญ่มองข้าม

อีกหนึ่งความเชี่ยวชาญในการรักษาของคุณหมอวงสวัณณ์คือ “โรคไต” คุณหมอเล่าว่า ไต คือ อวัยวะหนึ่งที่คนไทยมักจะละเลยจากการตรวจสุขภาพและมาพบแพทย์เมื่อโรคลุกลามไปแล้ว ทำให้ผลของการรักษาไม่สามารถคืนกลับมาได้ 100%

“โรคไต คือโรคที่เกิดจากความผิดปกติของพยาธิสภาพของ ไตในการทำงานเพื่อขับของเสียออกจากร่างกายและรักษาความสมดุลของเกลือและน้ำในร่างกายมนุษย์ โรคไตมีหลายประเภท เช่น โรคไตวายเฉียบพลันจากเหตุต่างๆ โรคไตวายเรื้อรังเกิดตามหลังโรคเบาหวาน โรคไตอักเสบ โรคความดันโลหิตสูง โรคเกาต์ โรคไตอักเสบเนโฟรติก โรคไตอักเสบจากภาวะภูมิคุ้มกันสับสน หรือโรคเอสแอลอี โรคติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคถุงน้ำที่ไต ซึ่งโรคไตแต่ละชนิดจะมีอาการและการรักษาที่แตกต่างกัน สาเหตุของโรคก็ต่างกันออกไป เช่น เป็นมาแต่กำเนิด โรคทางกรรมพันธุ์ เกิดจากการทำงานที่ผิดปกติของไต เช่น การอักเสบ การติดเชื้อ การอุดตัน หรือเกิดจากโรคอื่นๆ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคเกาต์”

วัยและสุขภาพไต คือปัจจัยของความเสื่อม

“ในกลุ่มคนที่เป็นโรคไต การรักษาโรคส่วนมากต้องรักษาที่ต้นเหตุ หากพบว่าเป็นจากโรคอื่นก็ต้องย้อนกลับไปควบคุมอาการของโรคนั้นให้ดีก่อน หากเหตุของโรคไตในอดีตจบไปแล้วหมอไตจะมีหน้าที่ประคับประคองให้ไตเสื่อมช้าที่สุดเท่านั้น แต่ในกลุ่มที่เกิดมาพร้อมกับไตที่มีปัญหาเมื่ออายุเยอะขึ้นไตก็จะเสื่อมเร็วขึ้นตามไปด้วย เช่น ถ้าคนไข้มีซีสต์ที่ถุงน้ำ 2 ข้างของไต เมื่ออายุ 40 ปีก้อนเนื้อนี้จะทำลายไต เมื่ออายุ 50 ปีก็ต้องประคองอาการด้วยการฟอกเลือด หากปล่อยไว้ไม่ได้รักษาก็ถึงแก่ชีวิตได้ แต่ในกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนที่สุขภาพดี กลุ่มนี้เมื่ออายุ 60 ปีขึ้นไปการกรองของเสียในไตอาจจะลดลง แต่การเสื่อมจะช้ากว่าคนที่เป็นโรคไตหรือเป็นโรคอื่นๆ อยู่แล้ว การป้องกันที่ดีที่สุดจึงต้องตรวจสุขภาพประจำปี และตรวจเช็คค่าไตอยู่เสมอ”

ไตวายเฉียบพลัน อาการแทรกซ้อนที่รักษาได้หากมาทันเวลา

แม้ว่าโรคไตจะเป็นโรคที่เป็นแล้วไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ หลังจากที่คนไข้เข้ารับการรักษาแล้วก็ยังต้องฟอกไตเพื่อรักษาอวัยวะต่อไป แต่ในอาการบางกลุ่มที่มารักษาได้ทันเวลา ด้วยประสบการณ์และความทุ่มเทของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลพญาไท 2 ก็สามารถช่วยชีวิตไว้ได้ และทำให้ไตของคนไข้กลับไปทำงานได้ 100% อีกครั้ง

“เราเคยเจอเคสที่ติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วทำให้เกิดไตวายเฉียบพลัน แต่เคสนี้โชคดีที่เราทำงานกันเป็นทีม ไม่ได้ทำคนเดียว และคุณหมอท่านอื่นก็เชี่ยวชาญในสาขาของตัวเองมากจึงสามารถช่วยให้คนไข้สามารถกลับมาเป็นปกติได้ จากตอนแรกที่ไตทำงานได้แค่ 20% เราสามารถช่วยให้กลับมาทำงาน 100% ได้ คนไข้ในกลุ่มนี้สามารถรักษาให้หายได้เพราะได้รับผลกระทบจากอาการอื่น เราดีใจที่ทำให้เขาหายได้ แม้ว่าตอนแรกจะไม่แน่ใจก็ตาม เพราะผู้ป่วยใน ICU ต้องดูอาการเป็นรายวันหรือดูเป็นรายชั่วโมงไป ญาติและคนไข้ต้องเข้าใจก่อนว่าอาการแบบนี้ไม่ได้กลับมาทุกคน บางคนอาจจะมีอาการไตวายเรื้อรังติดตัวไปที่ระยะ 3 แต่ส่วนมากจะหายถ้ามารักษาได้ทันเวลา เรารู้สึกภูมิใจลึกๆ ที่ช่วยเขาได้ หลังจากหายแล้วคนไข้เขาก็กลับมาขอบคุณเราเพราะเขาเห็นตัวอย่างจากคนรอบข้างมาแล้วว่าการฟอกไตมันส่งผลกับชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร ถึงจะอยู่ได้แต่คุณภาพชีวิตของคนไข้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอน คนไข้ที่เคยเห็นตัวอย่างจากคนรอบข้างจึงรู้ตัวว่าเขาโชคดีมากที่มีโอกาสหาย”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 1 อาคาร A โรงพยาบาลพญาไท 2
โทร. 02-617-2444 ต่อ 4104, 4106
Phyathai Call Center 1772

คลิกดูรายละเอียด