ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สิริเอก คงแสงดาว

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฏเกล้า
Internshipsรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2560แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.วิรัชศิลป์
2556 - 2559รอง ผอ. รพ.ค่ายฯรพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
2550 - 2552นายแพทย์กรมกรมทหารราบที่15 พัน2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์18:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.