ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.สิริเอก คงแสงดาว

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ข้อเสื่อมและข้อเทียม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ออร์โธปิดิกส์รพ.พระมงกุฏเกล้า
Internshipsรพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
แพทยศาสตรบัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2559 - 2560แพทย์ออร์โธปิดิกส์รพ.วิรัชศิลป์
2556 - 2559รอง ผอ. รพ.ค่ายฯรพ.ค่ายเขตอุดมศักดิ์
2550 - 2552นายแพทย์กรมกรมทหารราบที่15 พัน2