ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

รศ.พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate Otology Neurology Head & Neck areaUniversity of Minnesota
วุฒิบัตร โสต ศอ นาสิกม.มหิดล
แพทย์ศาสตร์ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2542ผศรพ.รามา
2535 - 2539อาจารย์แพทย์รพ.รามา
2543 - รศรพ.รามา

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ17:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.