ค้นหา...แพทย์



ศูนย์การแพทย์

นพ.วัชระ จามจุรีรักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate training in Pediatric Cardiology and Fetal CardiologyChildren’s Heart Hospital Linz Austria
Certificate Training in Atrial Septal Defect Closure by Cardioseal Starfle DeviceBoston Children’s Hospital at KKK Hospital Singapore
Certificate Training in Patent Ductus Arteriosus and Atrial Septal Defect ClosuresNecker Enfants MaladesHospital Paris France
Diploma in Pediatric Cardiology-
Certificate training in Pediatric CardiologyHospital for Sick Children London
Diploma in Thai Board of Pediatrics-
Diploma in Clinical Science (Pediatrics)Mahidol University
M.D.Siriraj Hospital Mahidol University
BScSiriraj Hospital Mahidol University

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2560 - 2562President of Society of Thai Fetal cardiologist
2550 - 2555Past President of Society of Pediatric Cardiologist of Thailand
2543 - 2550Pediatric Cardiologist & Chairman of CMEรพ.กรุงเทพ
2521 - 2542หัวหน้าหน่วยโรคหัวใจ (C.9)รพ.เด็ก
- Member of Thai Board of Pediatric Cardiology ExaminationThai Medical Council and Colleague of Thai Pediatrician
- Member of The Association for European Paediatric Cardiology (AEPC)

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร08:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ08:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส08:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์08:30-16:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


พยายามรักษาคนไข้ให้ดีที่สุด ด้วยความจริงใจและถูกต้อง


กว่าจะเป็นกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ
นพ.วัชระ จามจุรีรักษ์ เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านกุมารเวชศาสตร์ และฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านกุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ ที่ University of London ประเทศอังกฤษ มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจนานกว่า 24 ปี มีแรงบันดาลใจจากการที่คุณหมอได้เห็นเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดเสียชีวิตหลังเป็นโรคชนิดนี้จำนวนมาก ทั้งที่ยังไม่มีกระบวนการรักษาที่ทันสมัยและไม่สามารถช่วยเหลือได้แม้แต่รายเดียว อีกทั้ง การมีโอกาสที่เข้ารับการรักษาอย่างถูกวิธีก็ค่อนข้างน้อย จึงทำให้เด็กที่เป็นโรคชนิดดังกล่าวต้องเสียชีวิตลงในที่สุด ดังนั้น จึงมองว่า วงการแพทย์ไทยควรจะต้องมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความรู้และความสามารถในการเข้ามาทำความเข้าใจและรักษาอาการป่วยของโรคชนิดนี้ให้หายได้


นพ.วัชระ ตัดสินใจเข้าศึกษาเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจในเด็ก และมีโอกาสเข้าศึกษาต่อที่สถาบันความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่อังกฤษ และออสเตรียมากกว่า 10 ปี จากนั้น ก็กลับมายังเมืองไทยในฐานะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาตร์โรคหัวใจซึ่งถือว่าเป็น "คนแรก" ของประเทศไทย และได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับโรคชนิดนี้ให้กับแพทย์รุ่นใหม่ๆที่โรงพยาบาลเด็กอีกกว่า 30 ปี


“หัวใจ” คือสิ่งสำคัญ
การรักษาโรคหัวใจในเด็ก สิ่งสำคัญคือการวินิจฉัยโรคให้เห็นผลแน่ชัดว่าเป็นโรคชนิดนี้หรือไม่ เพราะหากวิเคราะห์ไม่ละเอียดถี่ถ้วนแล้ว การรักษาโรคอาจสายเกินกว่าจะยื้อชีวิตได้ ทุกขั้นตอนในการรักษาโรคหัวใจในเด็กต้องใช้ความละเอียดอ่อนสูงมาก เพราะหากพลาดแล้วนั่นเท่ากับว่า ชีวิตของเด็กคนนั้นก็ต้องพลาดและจบไปด้วย อีกทั้งการรักษาโรคชนิดนี้ การทำงานค่อนข้างหนักและต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูง ทำให้มีแพทย์หรือบุคคลที่สนใจศึกษาเฉพาะทางด้านนี้น้อยมากในประเทศไทย คุณหมอเป็นแพทย์อีกหนึ่งท่านที่พยายามสร้างแพทย์รุ่นใหม่ ที่ความความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านโรคหัวใจในเด็ก เพื่อให้แขนงการรักษาดังกล่าวพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเท่ากับเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเด็กๆ มากขึ้น


ความประทับใจในการรักษา
ประสบการณ์รักษาครั้งสำคัญของ นพ.วัชระ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่แพทย์ได้ทำการรักษาโรคหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดชนิดเขียว ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากความผิดปกติของหลอดเลือดและหัวใจตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดา ทำให้มีเลือดดำปนอยู่ในเลือดแดงที่ไปเลี้ยงร่างกาย พบได้ประมาณ 15% ของโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความเสี่ยงต่อชีวิตตั้งแต่ในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ คุณหมอได้ทำการรักษาประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศ สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการแพทย์ไทยอีกด้วย

คลิกดูรายละเอียด