ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.นภาพร ธรรมวิวัฒน์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificated in Prosthodontics (ทันตกรรมประดิษฐ์)New York University USA
บริหารธุรกิจบัณฑิตมสธ
ทันตแพทยศาตร์บัณฑิตม.มหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2561ทันตแพทย์ประจำรพ.พญาไท 2
2541 - 2542ทันตแพทย์ที่ปรึกษาคลินิกพิเศษคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬา
2536 - 2539ทันตแพทย์ที่ปรึกษารพ.พญาไท 2
2536 - 2538ทันตแพทย์รัชดาคลินิกทันตแพทย์
2527 - 2536ทันตแพทย์นครชัยคลินิก

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.