ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อดทน ศรียุทธศักดิ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
วว.อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
วว.อายุรศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ
วันพุธ09:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.