ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อดิศร ลีลากิจทรัพย์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจคณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬา
วว.กุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬา
แพทยศาตร์บัณฑิตคณะแพทยสาสตร์ศิริราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2535 - 2539กุมารแพทย์รพ.จุฬา
2532 - 2535นายแพทย์ 4รพ.ชลบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์06:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์12:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.