ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.นวลผ่อง เหรียญมณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.กุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อรพ.จุฬาลงกรณ์
วว.กุมารเวชศาสตร์รพ.ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล ศิริราช

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2561กุมารแพทย์รพ.พญาไท 2
2546 - 2547กุมารแพทย์รพ.บางไผ่
2544 - 2546แพทย์ทั่วไปรพ.ศิริราช
2542 - 2544แพทย์ทั่วไปรพ.โพธาราม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์14:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.