ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(MED)พญ.มาลัย พาณิชย์พงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วว.ประสาทวิทยารพ.รามาธิบดี
วุฒิบัตร อายุรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อนุสาทประสาทโรคลมชักราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2524 - 2547แพทย์ประจำงานประสาทวิทยารพ.ราชวิถี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.