ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.มาลี มุทิรางกูร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.กุมารเวชศาสตร์ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2532 - 2555กุมารแพทย์รพ.พญาไท 2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์09:30-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.