ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ขจรศรี พูลเพิ่ม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อนุสาขาทารกแรกเกิดม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
วว.กุมารเวชศาสตร์ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2556กุมารแพทย์รพ.พญาไท 2
2538 - 2540แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยทารกแรกเกิดรพ.รามาธิบดี
2535 - 2538แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์รพ.ศิริราช
2532 - 2535แพทย์ใชทุนรพ.แม่และเด็ก จ.ราชบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์10:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์06:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันอังคาร06:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ06:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส06:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันศุกร์06:30-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


คลิกดูรายละเอียด