ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อยุทธินี สิงหโกวินท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อรพ.พระมงกุฎ
วว.อายุรศาสตร์รพ.พระมงกุฎ
ปริญญาโทระบาดวิทยาม.ยงส์คยาการ์ต้า อินโดนีเซีย
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2545 - 2556อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อรพ.พญาไท 2
2541 - 2543อายุรแพทย์ต่อมไร้ท่อรพ.พระมงกุฎ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันจันทร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันพฤหัส13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


“เป้าหมายการรักษา คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค ให้สามารถดำเนินชีวิตได้โดยปราศจากโรคแทรกซ้อน”


ขอบเขตการรักษา

ขอบเขตการรักษาโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิซึม โรคเบาหวาน ไทรอยด์ ความผิดปกติของต่อมหมวกไต ต่อมใต้สมอง โรคอ้วน โรคที่เกี่ยวข้องกับระดับฮอร์โมนในร่างกาย การรักษาภาวะแทรกซ้อนที่ ตา ไต หัวใจ  หลอดเลือด และเส้นประสาททั่วร่างกาย ระดับความดันโลหิต ไขมันในเลือด

ความสนใจของแพทย์เฉพาะทาง

พญ.อยุทธินี  สิงหโกวินท์ มีประสบการณ์ด้านต่อมไร้ท่ออย่างยาวนาน เธอเริ่มให้ความสนใจศึกษาสาขาเฉพาะทางที่สถาบันพระมงกุฎเกล้า ขณะปฏิบัติราชการแพทย์ทหารก็ยังรับทุนวิจัยด้านระบาดวิทยาคลินิกที่อินโดนีเชียต่อเนื่อง 2 ปี และกลับมารับใช้ราชการเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อไร้ท่ออยู่หลายปี พญ.อยุทธินี ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ ซึ่งนอกจากการรักษาทางยาจากการวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนแล้ว เธอให้ความสำคัญกับการ “ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็สามารถดำเนินชีวิตได้โดยปราศจากโรคแทรกซ้อน”

ความทุ่มเทในการรักษา

บทบาทของแพทย์หัวหน้าศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลพญาไท 2 เป็นความภาคภูมิใจของ พญ.อยุทธินี เสมอมา โดยเธอถือว่าเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการรักษาโรคแขนงนี้ เริ่มนำวิทยาการรักษาที่ทันสมัยเข้ามา อาทิ การพัฒนาเครื่องวัดแรงกดเท้า สำหรับรองรับน้ำหนักผู้ป่วยเบาหวาน ป้องกันแผลบริเวณเท้า การเสวนาแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วย แพทย์เฉพาะทาง นักโภชนาการอาหาร แนะนำการเพื่อพัฒนาการรักษาอย่างต่อเนื่องและเข้าถึงผู้ป่วย

ความประทับใจในการรักษา

พญ.อยุทธินี มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้สูงอายุ ซึ่งป่วยด้วยโรคเบาหวาน ในระยะแรกผู้ป่วยรายนี้ไม่ให้ความร่วมมือในการรักษา โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ ระดับน้ำตาลในเลือดสูงอย่างน่าเป็นห่วง ใช้การพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคติตามสไตล์ของเธอเหมือนการแนะนำพูดคุยกับคนในครอบครัว ผู้ป่วยเริ่มยอมปฏิบัติตามคำแนะนำ โดยรับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงน้อยลง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ระมัดระวังอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดแผล จากการเข้ารับการติดตามผลในอีก 1 เดือนต่อมา ระดับน้ำตาลในเลือดลดลงอย่างเห็นได้ชัด และสุขภาพดีขึ้นตามลำดับ

คลิกดูรายละเอียด