ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.บุลวัชร์ หอมวิเศษ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคหัวใจ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Clinical fellow Cardiothoracic transplantationPapworth Hospital cambridgeUK
ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอกคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช
ศัลยกรรมทั่วไปรพ.ศิริราช
ศัลยศาสตร์รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราช ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2555 - 2562ผู้ช่วยศาสตร์จารย์รพ.ธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกีรติ

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ18:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคหัวใจ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.