ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ยงยุทธ มัยลาภ

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ชะลอวัย

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์08:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ชะลอวัย

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


สำหรับมุมมองของคุณหมอ เวชศาสตร์ชะลอวัยในเชิงวิชาการนั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมาก เป็นศาสตร์มุมมองใหม่ เรียกว่าเป็นการทำเวชกรรมป้องกันแบบเฉพาะบุคคล ไม่เหมือนเช่นอดีตที่อาจจะมีการป้องกันแต่เป็นแบบโดยรวม ไม่ได้เจาะจง เฉพาะบุคคล แต่ ณ วันนี้ เวชศาสตร์ชะลอวัย คือ เวชศาสตร์ป้องกันสุขภาพให้กับแต่ละบุคคล โดยพิจารณาจากปัญหาที่ผ่านมาทั้งด้านสุขภาพ วิธีการดำเนินชีวิต ประวัติสุขภาพของบุคคลในครอบครัว อาการที่เกิดขึ้น รวมถึงผลตรวจร่างกาย ผลตรวจเลือดต่างๆ เพื่อนำไปสู่การให้คำแนะนำสำหรับบุคคลนั้นๆ ในการดูแลสุขภาพ และเพื่อชะลอความเสื่อมที่จะเกิดขึ้นตามวัย หรือจากปัจจัยต่างๆ ให้ช้าลง เพื่อสุขภาพที่ดีมีคุณภาพ

แรงบันดาลใจ..ที่ทำให้เลือกศึกษาด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย

เหตุผลที่ทำให้คุณหมอเลือกศึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัย เนื่องจากมีอาจารย์ผู้ใหญ่เป็นแรงบันดาลใจ เป็นเสมือนไอดอล เพราะท่านเหล่านั้นอายุมากกว่าคุณหมอแต่มีสุขภาพที่ดี มีแนวทางการดูแลสุขภาพแบบเวชศาสตร์ชะลอวัยที่ทำอย่างต่อเนื่อง เรียกได้ว่าปฏิบัติกันมาตั้งแต่ก่อนจะมีคำว่าเวชศาสตร์ชะลอวัยอีกด้วย ทั้งเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย การดูแลความเครียด การนอนหลับที่ดี รวมถึงตรวจสุขภาพสม่ำเสมอ จึงทำให้คุณหมอมองว่าถ้าเจริญรอยตามเส้นทางนี้ย่อมช่วยให้มีสุขภาพที่ดีสมวัย

ไม่ใช่ดูแลแค่คนไข้...แต่ต้องดูแล(สุขภาพ)ตัวเองด้วย

ทุกคำแนะนำดีๆ ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฏี แต่คือสิ่งที่คุณหมอใช้ในชีวิตจริง เพราะ ณ วันนี้คุณหมอได้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เพื่อสุขภาพที่ดี อาทิ เรื่องอาหาร ในอดีตคุณหมออาจไม่ได้ระวังเรื่องการรับประทานอาหารประเภทแป้ง ไขมันมากนัก จึงทำให้น้ำหนักตัวมาก แต่พอศึกษาเวชศาสตร์ชะลอวัยอย่างจริงจังจึงเน้นทานผักมากขึ้น ลดน้ำตาล ให้ความสำคัญกับอาหารเสริมที่จำเป็นกับสุขภาพ อาทิ น้ำมันปลา เพราะช่วยลดการอักเสบในร่างกาย รวมถึงออกกำลังกายทุกวัน โดยเดินอย่างน้อยประมาณวันละ 10,000 ก้าว หรืออาจจะปั่นจักรยานระหว่างดูทีวี 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง เป็นต้น

“เวลาว่าง” มีเสมอ...แค่รู้จักปรับมุมมอง

สำหรับคุณหมอที่ต้องดูแลรักษาคนไข้ และมีหน้าที่อื่นๆ อีกมากมาย อาจเรียกได้ว่าหาเวลาว่างค่อนข้างยาก แต่ทุกครั้งที่ว่างก็จะพาครอบครัว โดยเฉพาะลูกน้อย ไปทำกิจกรรม เช่น ว่ายน้ำ เล่น Gym สำหรับ Baby พบเจอผู้คน และเวลาว่างบางครั้งก็หาได้จากในชีวิตทุกช่วงเวลา ไม่จำเป็นต้องเป็นวันหยุดเสมอไป อาทิ เพื่อนมาช้ากว่าที่นัด แทนที่จะเครียด ก็ไปเดินเล่นดูของที่น่าสนใจ เป็นต้น แค่เรามองสิ่งรอบๆ ตัวอย่างเข้าใจ และไม่เครียดไปกับสิ่งต่างๆ เพียงเท่านี้ชีวิตก็มีความสุขขึ้นมากแล้ว

สุขภาพที่ดีของคนไข้ คือ..หัวใจหลักของการทำงาน

คุณหมอพยายามสร้างให้คนไข้เข้าใจถึงวิธีดูแลตนเองเป็นหลัก เพราะคนไข้คือคนสำคัญที่สุด แพทย์เป็นเพียงส่วนประกอบที่คอยให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อคนไข้จะพิจารณาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ทุกเคสคุณหมอจึงให้ความสำคัญกับการพูดคุย ให้เวลาในการทำความเข้าใจในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เกิดการเชื่อใจ มั่นใจพร้อมรับฟังและนำข้อมูลต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับสุขภาพอย่างยั่งยืน และสำหรับคุณหมอการที่ได้เห็นตัวเอง ครอบครัว และคนไข้มีสุขภาพที่ดีขึ้น มีความสุขในชีวิต ทั้งในเรื่องอารมณ์ที่ดี สุขภาพกายและใจที่ดี สามารถนอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ สิ่งเหล่านี้ก็เสมือนเป็นรางวัลให้กับคุณหมอได้อย่างดีเลยทีเดียว

คุณหมอจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับเคล็ดลับการมีสุขภาพดีที่มีแกนหลักเช่นเดียวกันสำหรับทุกคน ได้แก่ การออกกำลังกาย อาหาร วิตามินที่สำคัญกับร่างกาย การใช้ชีวิตแบบทางสายกลาง และการตรวจสุขภาพประจำปี ขณะเดียวกัน ก็จะมีสิ่งที่แตกต่างกันในรายละเอียดของแต่ละบุคคล ซึ่งคุณหมอจะแนะนำอย่างเจาะลึกตามความเหมาะสมเป็นสำคัญ เหมือนกับที่ คุณหมอบอกเสมอว่า Anti Aging คือแนวทางที่จะช่วยให้คุณมี Optimal Health มีสุขภาพที่ดีที่สุดในแต่ละช่วงวัย ไม่ใช่แค่มีสุขภาพแบบทั่วๆ ไปตามช่วงวัยเท่านั้น

คลิกดูรายละเอียด