ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปุณณะ ปิยะศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Mini MBA in Healthคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fellowship in Pedictric OrthopedicsChildren Hospital New orleans LA USA
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.เลิดสิน
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2541 - 2545ผู้อำนวยการแพทย์รพ.พญาไท2
2538 - 2541แพทย์หัวหน้าแผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อรพ.พญาไท2
2531 - 2538แพทย์ศัลยกรรมกระดูกรพ.เลิดสิน
2528 - 2531แพทย์ศัลยกรรมกระดูกรพ.นนทบุรี
2527 - 2528แพทย์ศัลยกรรมกระดูกรพ.สระบุรี
2523 - 2524นายแพทย์ 5รพ.แพร่
2522 - 2523นายแพทย์ 5รพ.ลอง ลองแพร่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.