ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ปุณณะ ปิยะศิลป์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


โรงพยาบาลที่เกี่ยวเนื่อง :รพ.พญาไท 2

ประสบการณ์  :เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้าน ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ประจำโรงพยาบาลพญาไท 2 ฝึกอบรมเพิ่มเติมทางด้านศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ในเด็ก ที่ Children Hospital New Orleans ประเทศสหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ดูแลรักษาผู้ป่วยมานานกว่า 24 ปี

อื่น ๆ  :

คลิกดูรายละเอียด

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล
วว.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์รพ.เลิดสิน
Fellowship in Pedictric OrthopedicsChildren Hospital Neworleana LA USA
Mini MBA in Healthคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ประสบการณ์ทำงาน สถานที่
นายแพทย์ 5รพ.ลอง ลองแพร่
นายแพทย์ 5รพ.แพร่
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกรพ.สระบุรี
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกรพ.นนทบุรี
แพทย์ศัลยกรรมกระดูกรพ.เลิดสิน

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันอังคาร10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันพฤหัส15:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลีนิก ออร์โธปิดิกส์

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.