ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิเชียร กมลพรวิจิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะรพ.ราชวิถี
แพทยสาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2544 - 2556ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะรพ.พญาไท 2
2535 - 2544หัวหน้าหน่วยศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะรพ.เลิดสิน
2530 - 2532ศัลยแพทย์รพ.พิจิตร
2529 - 2530แพทย์รพ.สามง่าม พิจิตร

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.