ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ทพญ.ชญาน์ทิพ ศรีรัฐ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ทันตกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ปริญญาโททันตกรรมเด็กจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Board of general dentristryทันตแพทยสภา
ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมทั่วไปม.มหิดล
ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2561ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กรพ.พญาไท 2
2549 - 2558อาจารย์พิเศษคณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.จุฬา
2543 - 2551อาจารย์พิเศษคุณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.จุฬา
2547 - 2549ทันตกรรมทั่วไป ทันตแพทย์เฉพาะทางเด็กคลินิกพิเศษ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.จุฬา
2546 - 2547ทันตแพทย์รพ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
2544 - 2545ทันตแพทย์คลินิกพิเศษคณะทันตแพทย์ ม.มหิดล
2541 - 2543ทันตแพทย์รพ.เขาคิฌกฎ จ.จันทบุรี
2542 - 2543ทันตแพทย์รพ.กรุงเทพจันทบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันจันทร์16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ16:30-20:00สัปดาห์ที่ 1คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-20:00สัปดาห์ที่ 2คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ16:30-20:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ09:00-20:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ทันตกรรม
วันพุธ16:30-20:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ทันตกรรม
วันพฤหัส16:30-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ทันตกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.