ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชญาศักดิ์ ธนาโนวรรณ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วว.วิสัญญีวิทยารพงพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2545 - 2561วิสัญญีแพทย์รพ.พญาไท2
2540 - 2545วิสัญญีแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า
2537 - 2540แพทย์ประจำบ้านรพ.พระมงกุฎเกล้า