ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.เชาวรี อัชนันท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.สูตินรีเวชวิทยารพ.ราชวิถี
แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
วทบ.เกียรตินิยม อันดับ 2คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2533 - 2556แพทย์ประจำสูตินรีเวชรพ.พญาไท 2
2522 - 2533แพทย์ประจำสูตินรีเวชรพ.เปาโลเมโมเรียล
2519 - 2522แพทย์ประจำบ้านปี 1-3 สาขาสูตินรีเวชรพ.ราชวิถี
2518 - 2519แพทย์ฝึกหัดรพ.นครเชียงใหม่

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ Executive
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.