ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.นิเวทย์ พักมณี

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.สูตินรีเวชม.เชียงใหม่
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2556สูตินรีแพทย์รพ.พญาไท 2
2533 - 2540สูตินรีแพทย์รพ.ราชวิถี
2533 - 2533สูตินรีแพทย์รพ.นพรัตน์ราชธานี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันเสาร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.