ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.จามรี โสธนะพันธุ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา
วว.อายุรศาสตร์รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2537 - 2556อายุรแพทย์รพ.พญาไท 2
2534 - 2537แพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์ทั่วไปรพ.รามาธิบดี
2537 - 2537อายุรแพทย์รพ.มิชชั่น
2533 - 2534นายแพทย์ 4รพ.ลพบุรี
2531 - 2533นายแพทย์ 4รพ.นครพนม

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันเสาร์08:30-11:30ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.