ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.เลี้ยง สูงสว่าง

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปรพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.เชียงใหม่

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2530 - 2556ศัลยแพทย์ทั่วไปรพ.พญาไท 2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.