ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.วิโรจน์ ประวาลพฤกษ์กุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.อายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันพฤหัส09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก อายุรกรรมทั่วไป

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.