ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ศิริอร สุมาลย์นพ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.สูตินรีเวชคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอาทิตย์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.