ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.อารดา มกรพงศ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
จอประสาทตารพ.ราชวิถี
จักษุแพทย์รพ.ราชวิถี
แพทยศาสตรบัณฑิตรพ.รามาธิบดี

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2546 - 2551จักษุแพทย์รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น
2546 - 2547จักษุแพทย์รพ.พระราม 9
2547 - 2547จักษุแพทย์รพ.ร้อยเอ็ด

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-13:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันพุธ09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันศุกร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-13:30สัปดาห์ที่ 1คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-13:30สัปดาห์ที่ 2คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 3คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 4คลินิก ตา
วันเสาร์09:00-14:00สัปดาห์ที่ 5คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.