ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ปองศิริ คุณงาม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทย์ศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์16:00-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันศุกร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.