ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.ยิ่งนรา เลิศประวิตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตรวจสุขภาพ

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรอบรมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์รพ.นพรัตนราชธานี
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.พระมงกุฎเกล้า
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.รังสิต

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2553 - 2555แพทย์ศูนย์ตรวจสุขภาพรพ.ยันฮี
2552 - 2553แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวรพ.สมุทรสาคร
2550 - 2552แพทย์ประจำคลินิกพนักงานรพ.พญาไท 2
2550 - 2550แพทย์เวชปฏิบัติรพฬมหาชัย 2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันอังคาร09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพุธ09:00-17:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันพฤหัส09:00-11:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตรวจสุขภาพ

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.

Doctor Talk


ให้ความสำคัญกับกายและใจ เพราะต้องการให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี ไร้ซึ่งโรคภัย

กว่า 10 ปี กับ...เป้าหมายในการร่วมสร้างสุขภาพที่ดี

พญ.ยิ่งนรา เลิศประวิตร แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวและอาชีวเวชศาสตร์ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลพญาไท 2 คุณหมอผู้ที่ดูแลอย่างเข้าใจ ตลอดระยะเวลา 10 ปีในเส้นทางอาชีพแพทย์ที่มุ่งเน้นเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้คน และตอบโจทย์ในใจให้กับเป้าหมายของการเป็นแพทย์ เพราะต้องการที่จะสร้างเสริมให้คนใกล้ชิดและทุกๆ คนมีแต่คำว่า “สุขภาพดี” และเมื่อได้เรียนอย่างลงลึก ยิ่งตอกย้ำว่าเลือกถูกต้องแล้ว เพราะเป็นการดูแลทั้งกายและใจในทุกองค์ประกอบอย่างแท้จริง

เข้าถึงทั้งร่างกายและจิตใจ...เพื่อครอบคลุมเรื่องการดูแลสุขภาพ

ผู้คนที่เข้ามาพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพ ล้วนเป็นผู้ที่ใส่ใจในสุขภาพ ต้องการค้นหา หรือประเมินปัญหาสุขภาพที่อาจซุกซ่อนอยู่ และขณะเดียวกันบางครั้งก็ต้องการที่ปรึกษา เพื่อช่วยเชื่อมโยงปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้น ซึ่งหาที่มาจากสุขภาพทางกายไม่ได้ เพราะฉะนั้นแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจึงต้องเข้าถึงการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อสามารถช่วยเป็นที่พึ่งให้กับผู้รับบริการในทุกองศาของเรื่องสุขภาพ

ออกแบบการดูแลตามไลฟ์สไตล์ เพื่อการป้องกันโรคที่ดีกว่า..

ทุกเคสคุณหมอจะดูแลอย่างละเอียดเสมอ เพราะนอกจากผลตรวจจะเป็นตัวชี้วัดสุขภาพที่สำคัญ ประวัติการใช้ชีวิตของผู้รับบริการก็คือหัวใจหลักที่คุณหมอนำมาประยุกต์ในการดูแล เพื่อให้เส้นทางของการมีสุขภาพที่ดี เกิดขึ้นในทิศทางที่ใกล้เคียงกับไลฟ์สไตล์ของผู้รับบริการ ซึ่งเป็นเส้นทางการปฏิบัติที่สามารถทำได้อย่างยั่งยืน ช่วยให้ทุกคนไร้โรค และได้รับการป้องกันดูแลอย่างเหมาะสมกับวิถีชีวิต   

คลิกดูรายละเอียด