ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.โกมล ปรีชาสนองกิจ

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษ์เต้านม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ว.ศัลยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม
วันอังคาร09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม
วันพุธ09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม
วันพฤหัส09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม
วันศุกร์09:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม
วันเสาร์13:00-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษ์เต้านม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.