ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ทวีชัย พิตรปรีชา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.โสตศอนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
ประกาศนียบัตรขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2539 - 2556แพทย์ ENTรพ.พญาไท 2
2537 - 2539แพทย์ ENTรพ.ลาดพร้าว
2532 - 2537แพทย์ ENTรพ.สระบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันจันทร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์09:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันเสาร์08:30-11:30ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.