ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.สง่า พินิจพิชิตกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก สูติกรรม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2537 - 2556ผู้อำนวยการกองสูตินารีเวชรพ.ทหารผ่านศึก
2544 - 2556สูตินรีแพทย์รพ.บำรุงราษฎร์
2550 - 2556กรรมการบริหาร ชมรมนรีแพทย์ ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทยชมรมนรีแพทย์ ผ่าตัดผ่านกล้องแห่งประเทศไทย

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก สูติกรรม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.