ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคมะเร็ง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคมะเร็ง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.