ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.ธีระเทพ ตันตยาคม

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ตา

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
ว.จักษุวิทยาศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
fellowship in Cornea External diseases and Refractive SurgeryUniversity of California San Diego

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอาทิตย์12:30-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา
วันพุธ17:00-20:00ทุกสัปดาห์คลินิก ตา

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.