ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

พญ.สุวรรณี วีระเศรษฐกุล

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก เด็ก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Neonatal-PerinatalUSA
American Board of PediatricUSA
แพทยศาสตร์บัณฑิตศิริราช ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2523 - 2533Director Neonatal UnitClara Maas Medical Center
2518 - 2523Ass. Director Newborm UnitChildren Hospital Newark N.J
2516 - 2518Neonatal FellowshipChildren Hospital Newark N.J
2515 - 2516Chief Pediatric ResidentSt. Louis City Hospital
2514 - 2515Chief Pediatric ResidentChildren Hospital of Newark N.J
2513 - 2514Pediatric ResidentChildren Hospital of Newark N.J
2512 - 2513Pediatrc ResidentJCMC N.J
2511 - 2512InternJersey city Medical Center Newjesey USA
2510 - 2511Internรพ.วชิระ
2533 - กุมารแพทย์รพ.พญาไท 2

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์08:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพุธ08:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันพฤหัส08:30-15:30ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก
วันเสาร์08:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก เด็ก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.