ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

(PBC)พญ.สุธาสินี ตันสุริยวงษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาความงาม

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Fellow in Laser and cosmetic DermatologyMiami University USA
Clinical fellow in Dermatosurgeryรพ.รามาธิบดี
Post graduated InternshipHarvard University massachusetts USA
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2548ตจวิทยารพ.รามาธิบดี
2543 - 2545อายุรศาสตร์รพ.สมิติเวช

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร13:00-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม
วันศุกร์13:00-18:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาความงาม

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.