ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.พงศ์ธวัช กาญจนาภา

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก ศัลยกรรมทั่วไป

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
วว.วิสัญญีวิทยาม.สงขลานครินทร์
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.สงขลานครินทร์

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2549 - 2556วิสัญญีแพทย์รพ.พยาไท 2
2548 - 2549วิสัญญีแพทย์รพ.พระมงกุฎเกล้า
2546 - 2548วิสัญญ๊แพทย์รพ.ราชวิถี
2544 - 2545วิสัญญีแพทย์รพงสงขลานครินทร์