ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธีร นิรมิตรนุรักษ์

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิกห้อง ฉุกเฉิน

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
แพทยศาสตร์บัณฑิตมศว.ประสานมิตร
วว.เวชศาสตร์ครอบครัวแพทยสภา

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2548 - 2549แพทย์รพ.เกษมราษฎร์ประชาชื่น
2541 - 2547แพทย์รพ.ด่านมะขามเตี้ย
2540 - 2541แพทย์รพ.ราชบุรี