ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ชิตพล เศรษฐบุตร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก โรคผิวหนัง

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันอังคาร09:30-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันพุธ13:30-16:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง
วันเสาร์17:30-19:00ทุกสัปดาห์คลินิก โรคผิวหนัง

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.