ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.อนุสร ไตรวิทยากร

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
ประกาศนียบัตรการผ่าตัดผ่านกล้องชั้นสูงJustus-Liebig University Germany
วว.เวชศาสตร์การเจริญันธุ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย
วว.สูตินรีเวชรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
แพทยศาสตร์บัณฑิตม.ขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2540 - 2552อาจารย์แพทย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันอังคาร09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันพุธ09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันพฤหัส09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก
วันศุกร์09:00-14:00ทุกสัปดาห์คลินิก รักษาภาวะมีบุตรยาก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.