ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

นพ.ธีรสันติ์ ตันติเตมิท

ศูนย์ทางการแพทย์ :ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate training Clinical in Laparoscopic Colorectal and anterorectal SurgeryMayo Clinics USA
วว.ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักรพ.จุฬาลงกรณ์
วว.ศัลยศาสตร์ทั่วไปรพ.จุฬาลงกรณ์
แพทยศาสตร์บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2547 - 2550นายแพทย์รพ.เจริญกรุงประชารักษ์

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันพุธ09:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันพฤหัส09:00-12:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันศุกร์13:00-17:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วันเสาร์09:00-16:00ทุกสัปดาห์ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.