ค้นหา...แพทย์ศูนย์การแพทย์

ผศ.นพ.กิติ ขนบธรรมชัย

ศูนย์ทางการแพทย์ :คลินิก หู คอ จมูก

สาขา  :โรงพยาบาล พญาไท 2

นัดหมายแพทย์


ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา
Certificate of fellowship in Endoscopic Sinus SurgeryUniversity of Toronto Canada
วว.โสตศอนาสิกลาริงซ์วิทยาราชวิทยาลัยโสตศอนาสิกแพทย์ประเทสไทย
แพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี ม.มหิดล
วิทยาศาสตร์บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล

ประวัติการทำงาน

ระยะเวลา ประสบการณ์ทำงาน สถานที่ทำงาน
2535 - 2556หัวหน้า ENTรพ.พญาไท 2
2531 - 2535อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาลาริงซ์ฯรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2530 - 2531อาจารย์ประจำภาควิชาภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาลาริงซ์ฯรพ.สงขลานครินทร์ ม.สงขลา
2527 - 2530Resident in Otolaryngologyภาควิชาโสตศอนาสิกวิทยาลาริงซ์ฯรพ.รามาธิบดี ม.มหิดล
2526 - 2527Intershipรพ.ชลบุรี

ตารางการออกตรวจ

วัน เวลาคลินิก ออกตรวจสัปดาห์/เดือน สถานที่ออกตรวจ
วันจันทร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันจันทร์13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันอังคาร13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพุธ13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันพฤหัส13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์10:00-12:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก
วันศุกร์13:30-15:00ทุกสัปดาห์คลินิก หู คอ จมูก

Note: This schedule is based on normal doctor clinic hours. As there may be changes to the schedule from time to time, please wait for our contact center to confirm your appointment timing.